Harmonogram wsparcia

Harmonogram udzielania wsparcia w ramach projektu pt. „Zielony Zakątek ” o nr RPLD.10.01.00-10-C003/18. Obowiązujący w okresie od 02.09.2019r. do 31.08.2020r. Miejsce udzielania Wsparcia: ul. Jesionowa 10 a, 97-330 Poniatów

 

07.00-08.30 Schodzenie się dzieci, swobodne zabawy w kącikach tematycznych

08.30-08.45 Zabiegi higieniczne i pielęgnacyjne, przygotowanie do śniadania

08.45-09.15 Śniadanie

09.15-10.30 Zabawy edukacyjno-rozwojowe: zajęcia plastyczne, zabawy rytmiczne, zabawy ruchowe, językowe, zabawy logopedyczne

Poniedziałek godz. 9.30-10.30: zajęcia terapii logopedycznej

Wtorek, czwartek godz. 9.30-10.30: zajęcia z języka angielskiego

Środa, piątek godz. 9.30-10.30: zajęcia z rytmiki

10.30-10.45 II Śniadanie

10.45-11.45 Zabawy dowolne, zabawy tematyczne, pobyt na świeżym powietrzu

11.45-12.00 Zabiegi higieniczne i pielęgnacyjne, przygotowanie do obiadu

12.00-12.30 Obiad

12.30-12.45 Zajęcia relaksacyjne, czytanie bajek, słuchanie muzyki

12.45-14.30 Odpoczynek

14.30-14.45 Zabiegi higieniczne i pielęgnacyjne

14.45-15.15 Podwieczorek

15.15-16.00 Zabawy rozwijające zdolności dzieci, zabawy konstrukcyjne, plastyczne

16.00-17.00 Rozchodzenie się dzieci, zabawy dowolne według zainteresowań dzieci

 

 

Facebook