Organizacja i rozkład dnia
Organizacja w przedszkolu Zielony Zakątek.

☼ Przedszkole jest czynne od poniedziałku do piątku w godz.: 07.00- 17.00
☼ Przedszkole jest czynne przez cały rok; ewentualne dni wolne uwzględnione są w harmonogramie pracy przedszkola na dany rok
☼ Przedszkole ,,Zielony Zakątek” zapewnia opiekę dzieciom od 2 do 6 lat.
☼ Dzieci bawią się i uczą w czterech grupach wiekowych
☼ W grupie najstarszej realizowany jest program rocznego przygotowania przedszkolnego
☼ Zajęcia dydaktyczne prowadzone są w oparciu o programy wychowania przedszkolnego zatwierdzone przez MENiS
☼ Zajęcia dydaktyczne, posiłki i inne formy spędzania czasu reguluje Ramowy Rozkład Dnia

RAMOWY ROZKŁAD DNIA DLA GRUPY NAJSTARSZEJ


07.00-8.45 SCHODZENIE SIĘ DZIECI, GRY I ZABAWY DOWOLNE
08.45-09.15 ŚNIADANIE
09.15-09.30 ZABIEGI HIGIENICZNE; PRZYGOTOWANIE DO ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH
09.30-11.00 ZAJĘCIA PROGRAMOWE, RYTMIKA, ZAJĘCIA TANECZNE, ZAJĘCIA Z JĘZ. ANGIELSKIEGO
11.30-12.30 GRY I ZABAWY NA ŚWIEŻYM POWIETRZU, SPACERY, ZABAWY TEMATYCZNE
12.30-13.00 OBIAD
13.00-13.30 CZYTANIE LITERATURY, SŁUCHANIE MUZYKI
13.30-14.30 ZAJĘCIA PROGRAMOWE, GRY I ZABAWY DYDAKTYCZNE, ZAJĘCIA PLASTYCZNE
14.30-15.15 ZABAWY RUCHOWE, ZABAWY DOWOLNE PRACA INDYWIDUALNA Z DZIECKIEM
15.15-15.30 PODWIECZOREK
15.30-17.30 ZABAWY DOWOLNE, GRY STOLIKOWE, ROZCHODZENIE SIĘ DZIECI

RAMOWY ROZKŁAD DNIA DLA GRUP MŁODSZYCH<


07.00-09.15 SCHODZENIE SIĘ DZIECI, GRY I ZABAWY DOWOLNE
09.15-09.40 ŚNIADANIE
09.40-10.00 ZABIEGI HIGIENICZNE; PRZYGOTOWANIE DO ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH
10.00-11.00 ZAJĘCIA PROGRAMOWE, RYTMIKA, ZAJĘCIA TANECZNE, ZAJĘCIA Z JĘZ. ANGIELSKIEGO
11.00-12.00 GRY I ZABAWY NA ŚWIEŻYM POWIETRZU, SPACERY, ZABAWY TEMATYCZNE
12.00-12.30 OBIAD
12.30-13.00 CZYTANIE LITERATURY, SŁUCHANIE MUZYKI 13.00-14.00 ZAJĘCIA PROGRAMOWE, GRY I ZABAWY DYDAKTYCZNE, ZAJĘCIA PLASTYCZNE (ODPOCZYNEK DLA DZIECI NAJMŁODSZYCH)
14.00-15.00 ZABAWY RUCHOWE, ZABAWY DOWOLNE
15.00-15.15 PODWIECZOREK
15.15-17.30 ZABAWY DOWOLNE, GRY STOLIKOWE, ROZCHODZENIE SIĘ DZIECI

Zapraszamy do kontaktu z nami.

☎ 508 386 567

Facebook