Kilka słów o nas
Kilka słów o naszym przedszkolu...

Przedszkole ,,Zielony Zakątek” jest wpisane do ewidencji szkół i placówek niepublicznych od września 2013 roku. Przedszkole mieści się w nowopowstałym, przestronnym, spełniającym normy unijne budynku w spokojnej, zielonej okolicy na obrzeżach miasta. Jasne, duże sale wyposażone są w profesjonalny sprzęt, kolorowe zabawki i różnorodne pomoce dydaktyczne dostosowane do potrzeb rozwojowych dzieci. Funkcjonowanie przedszkola i poziom prowadzonych zajęć dydaktycznych podlegają kontroli kuratorium oświaty.

Idea przedszkola ,,Zielony Zakątek”

Najważniejszym celem jest dla nas radość dzieci i zadowolenie rodziców. W swojej codziennej pracy nasi wychowawcy dbają o harmonijny, wszechstronny rozwój dzieci, kładąc jednocześnie nacisk na ich indywidualne potrzeby i predyspozycje. Dla dzieci w wieku przedszkolnym najważniejszą potrzebą jest poczucie bezpieczeństwa i wzajemnego zaufania. Małe, kameralne grupy, zajęcia adaptacyjne dla najmłodszych dzieci i właściwe podejście pedagogów pozwalają spełnić te potrzeby. Wszystkie zajęcia dydaktyczne dostosowane są do naturalnego tempa pracy każdego dziecka, jego zainteresowań, upodobań i talentów. W przedszkolu dzieci spędzają większość dnia, dokładamy więc starań, aby czas ten został należycie wykorzystany. Harmonogram dnia przedszkolnego pozwala zachować zdrowe proporcje między nauką i zabawą, aktywnością i wyciszeniem, poczuciem obowiązku i swobodą. Zadaniem naszym jest takie pokierowanie procesem dydaktyczno-wychowawczym, aby przedszkolaki w przyjemny, naturalny sposób zdobywały nowe umiejętności i kończąc przedszkole osiągnęły optymalny stopień gotowości szkolnej.

,,Zielony Zakątek” to przedszkole o profilu ekologicznym.

Celem edukacji przyrodniczej i ekologicznej w przedszkolu jest zbliżenie dziecka do przyrody, ukształtowanie właściwego, opiekuńczego stosunku do roślin i zwierząt oraz doprowadzenie do zrozumienia roli człowieka w przyrodzie.
Poznawanie przyrody dostarcza dzieciom wiele możliwości przeżywania nowych doznań, sprzyja rozwojowi umysłowemu i emocjonalnemu, wpływa na rozwój wrażliwości estetycznej.
W naszym przedszkolu dajemy dzieciom możliwość poznawania przyrody poprzez aktywny kontakt z nią. Lokalizacja przedszkola pozwala na bezpośrednią obserwację różnych środowisk przyrodniczych (drobne uprawy w ogródku przedszkolnym, wycieczki do pobliskiego lasu, na łąkę, do gospodarstwa wiejskiego). Dzieci oglądają, szukają, zbierają, porządkują, obserwują, badają i eksperymentują, aby w pełni poznać otaczający je świat. W swojej pracy nauczycielki wykorzystują programy i projekty ekologiczne, kształtujące pełne troski podejście do świata roślin i zwierząt oraz poczucie odpowiedzialności za środowisko.

Zapraszamy do kontaktu z nami.

☎ 508 386 567

Facebook