O nas
Współpracujemy z wieloma instytucjami...

Uroczystości w przedszkolu

Każdego roku proponujemy szereg imprez okolicznościowych dla dzieci i rodziców:
☼ Spotkanie z Mikołajem,
☼ Spotkanie wigilijne,
☼ Jasełka,
☼ Karnawałowy Bal Przebierańców,
☼ Topienie Marzanny,
☼ Powitanie Pani Wiosny,
☼ Przedstawienie z okazji Dnia Mamy i Taty,
☼ Bal z Okazji Dnia Dziecka i inne.
Przedszkole współpracuje z agencjami teatralnymi, zapraszamy do przedszkola teatrzyki, dzieci uczestniczą w spotkaniach z ciekawymi gośćmi (spotkanie z policjantem, strażakiem, czy leśnikiem). Organizujemy wycieczki i wiele innych zabaw i atrakcji.

Idea przedszkola ,,Zielony Zakątek”

Najważniejszym celem jest dla nas radość dzieci i zadowolenie rodziców. W swojej codziennej pracy nasi wychowawcy dbają o harmonijny, wszechstronny rozwój dzieci, kładąc jednocześnie nacisk na ich indywidualne potrzeby i predyspozycje. Dla dzieci w wieku przedszkolnym najważniejszą potrzebą jest poczucie bezpieczeństwa i wzajemnego zaufania. Małe, kameralne grupy, zajęcia adaptacyjne dla najmłodszych dzieci i właściwe podejście pedagogów pozwalają spełnić te potrzeby. Wszystkie zajęcia dydaktyczne dostosowane są do naturalnego tempa pracy każdego dziecka, jego zainteresowań, upodobań i talentów. W przedszkolu dzieci spędzają większość dnia, dokładamy więc starań, aby czas ten został należycie wykorzystany. Harmonogram dnia przedszkolnego pozwala zachować zdrowe proporcje między nauką i zabawą, aktywnością i wyciszeniem, poczuciem obowiązku i swobodą. Zadaniem naszym jest takie pokierowanie procesem dydaktyczno-wychowawczym, aby przedszkolaki w przyjemny, naturalny sposób zdobywały nowe umiejętności i kończąc przedszkole osiągnęły optymalny stopień gotowości szkolnej.

Read more

,,Zielony Zakątek” to przedszkole o profilu ekologicznym.

Do naszego przedszkola uczęszczają dzieci z Uszczyna, Poniatowa, Witowa, Podkałku, Przygłowa, Włodzimierzowa, Koła, Sulejowa jak również z Piotrkowa Trybunalskiego.


,,Zielony Zakątek” to przedszkole o profilu ekologicznym.

Celem edukacji przyrodniczej i ekologicznej w przedszkolu jest zbliżenie dziecka do przyrody, ukształtowanie właściwego, opiekuńczego stosunku do roślin i zwierząt oraz doprowadzenie do zrozumienia roli człowieka w przyrodzie.
Poznawanie przyrody dostarcza dzieciom wiele możliwości przeżywania nowych doznań, sprzyja rozwojowi umysłowemu i emocjonalnemu, wpływa na rozwój wrażliwości estetycznej.
W naszym przedszkolu dajemy dzieciom możliwość poznawania przyrody poprzez aktywny kontakt z nią. Lokalizacja przedszkola pozwala na bezpośrednią obserwację różnych środowisk przyrodniczych (drobne uprawy w ogródku przedszkolnym, wycieczki do pobliskiego lasu, na łąkę, do gospodarstwa wiejskiego). Dzieci oglądają, szukają, zbierają, porządkują, obserwują, badają i eksperymentują, aby w pełni poznać otaczający je świat. W swojej pracy nauczycielki wykorzystują programy i projekty ekologiczne, kształtujące pełne troski podejście do świata roślin i zwierząt oraz poczucie odpowiedzialności za środowisko.

+61 (0) 3 8376 6284

Facebook