Żłobek Zielony Zakątek

Harmonogram udzielania wsparcia w ramach projektu pt. „Zielony Zakątek ” o nr RPLD.10.01.00-10-C003/18. Obowiązujący w okresie od 02.09.2019r. do 31.08.2020r.

Miejsce udzielania Wsparcia: ul. Jesionowa 10 a, 97-330 Poniatów

07.00-08.30 Schodzenie się dzieci, swobodne zabawy w kącikach tematycznych
08.30-08.45 Zabiegi higieniczne i pielęgnacyjne, przygotowanie do śniadania
08.45-09.15 Śniadanie
09.15-10.30 Zabawy edukacyjno-rozwojowe: zajęcia plastyczne, zabawy rytmiczne, zabawy ruchowe, językowe, zabawy logopedyczne
Poniedziałek godz. 9.30-10.30: zajęcia terapii logopedycznej
Wtorek, czwartek godz. 9.30-10.30: zajęcia z języka angielskiego
Środa, piątek godz. 9.30-10.30: zajęcia z rytmiki
10.30-10.45 II Śniadanie
10.45-11.45 Zabawy dowolne, zabawy tematyczne, pobyt na świeżym powietrzu
11.45-12.00 Zabiegi higieniczne i pielęgnacyjne, przygotowanie do obiadu
12.00-12.30 Obiad
12.30-12.45 Zajęcia relaksacyjne, czytanie bajek, słuchanie muzyki
12.45-14.30 Odpoczynek
14.30-14.45 Zabiegi higieniczne i pielęgnacyjne
14.45-15.15 Podwieczorek
15.15-16.00 Zabawy rozwijające zdolności dzieci, zabawy konstrukcyjne, plastyczne
16.00-17.00 Rozchodzenie się dzieci, zabawy dowolne według zainteresowań dzieci

Facebook