Informacja o zawieszeniu działalności w Żłobku

Działając na podstawie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych w celu zapobiegania rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem SARS-COV-2 od dnia 16.03.20 działalność Żłobka Zielony Zakątek zostaje zawieszona.

Facebook